Produkti

Vsi produkti so skladni z varnostnimi in okoljskimi zahtevami. Pri pripravi pametnih kromogenih materialov za uporabo na embalaži za hrano posvečamo posebno pozornost nevarnim snovem in njihovi okoljski sprejemljivosti. Zato načrtujemo pametne nalepke, ki se reciklirajo skupno z embalažo, torej v istem procesu kot sama embalaža.
Nalepke za ohlajene izdelke bodo pokazale morebitno pregrevanje vsakega posameznega kosa vzdolž celotne hladne verige. Uporaba takih nalepk bo pomagala zmanjšati količine odpadne hrane zaradi napak hladne verige, izboljšala kvaliteto in varnost hrane, povečala zanesljivost hladne verige in utrdila zaupanje kupcev. Pomembno področje uporabe so tudi industrijski procesi, kjer je potrebno za vsak posamezen kos dokazati, da je bil segret do vnaprej določene temperature. Ker se taki obdelovalni procesi pospešeno uvajajo v sodobne tehnologije, se uporaba termo-nalepk pospešeno širi.