AimHigher

T-Heat

MyCol je prejel nepovratna sredstva v okviru razpisa EUROSTARS za projekt „T-Heat: temperaturno občutljivi odtisi za spremljanje kakovosti v predelovalni industriji“. Skupaj z Univerzo za uporabne znanosti v Bernu iz Švice bomo zasledovali cilj projekta, to je razviti tiskarske barve, ki se ob segrevanju na vnaprej določeni temperaturi (v območju 60 - 200°C) trajno obarvajo. Ti izdelki se uporabljajo kot indikatorji, tj. etikete ali oznake, za nadzor želenih temperatur in bodo pripravljeni za trg ob koncu projekta. Element inovacije projekta T-heat je tiskarska barva za tisk oznak želene oblike, ki spreminjajo svojo barvo ob v ozkem temperaturnem območju okoli vnaprej določene temperature. Nivo tehnološkega razvoja je do TRL = 8. Projekt se bo začel s 1. oktobrom 2020 in bo trajal 24 mesecev.
Ljubljana, 21.9.2020