Temperaturno občutljivi tiski za kontrolo kvalitet v proizvodnji industriji – T-Heat

Opis projekta

Projekt je namenjen razvoju temperaturno občutljive tiskarske barve, ki se nepovratno obarva pri segrevanju nad določeno temperaturo v območju 60-200°C. Razvoj barve vključuje prilagoditev novih tiskarskih barv za tisk termo-nalepk in za tisk na zahtevo (ang. print-on-demand) na katerikoli testni predmet, z možnostjo tiska v velikih nakladah.

Finančna pomoč

Projekt financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije (pogodba C2130-20-090039) preko programa EUROSTARS, številka E!11420.