Tehnologija

Izdelki MyCol uporabljajo inovativno kombinacijo snovi in procesov. Sprememba barve temelji na tako imenovanih levko barvilih v kombinaciji z drugimi ključnimi snovmi v posebnih topoloških pogojih. Različne inovativne posebnosti omogočajo raziskovalcem podjetja pripravo tiskarskih barv, ki se ireverzibilno obarvajo pri določeni temperaturi (temperatura aktivacije – TA) z ozkimi odstopanji. Uporabljamo izključno take snovi, ki niso škodljive zdravju in so okolju prijazne.

Razvoj poteka živahno in hitro. Naš cilj je razvoj tiskarskih barv, ki se pri segretju nad TA močno obarvajo, po segrevanju ne zbledijo, so zaščitene pred vodo, imajo dobre lastnosti pri tisku in izpolnjujejo ostale zahteve, ki so značilne za konvencionalne tiskarske barve. V prihodnosti nameravamo ponuditi nalepke z novimi barvami v velikih količinah, kjer bo lahko cena posamezne nalepke – temperaturnega indikatorja – nizka.

Strokovnjaki podjetja MyCol nadzorujejo razvoj novih termokromnih tiskarskih barv z unikatno merilno opremo, ki deluje v širokem temperaturnem območju. S tem se zagotavlja ustrezno delovanje novih termokromnih barv.

MyCol je stalno v stiku z zainteresiranimi strankami, ki povedo svoje potrebe, želje in zahteve glede lastnosti novih tiskarskih barv. Tako lahko bodoče stranke usmerjajo razvoj naših izdelkov. Zato upamo, da bomo v prihodnosti lahko proizvajali tako splošen tip termokromnih nalepk kot tudi posebne nalepke za specifične zahteve.

MyCol tesno sodeluje z različnimi akademskimi inštitucijami, kar omogoča uporabo najnovejših znanj s področja znanosti o materialih in omogoča nove razvojne poti. Število testov in poskusov novih temperaturno občutljivih tiskarskih barv se izpopolnjuje preko souporabe in najema raziskovalne opreme ter specifičnih znanj raziskovalcev na akademskih inštitucijah.